Μιχάλης Καράμπελας - Επισκευές οικιακών & επαγγελματικών ηλεκτρικών συσκευών Service οικιακών & επαγγελματικών ψυγείων Service οικιακών & επαγγελματικών πλυντηρίων Service οικιακών & επαγγελματικών κουζίνων Service οικιακών & επαγγελματικών απορροφητήρων Service οικιακών & επαγγελματικών σκουπών
Αρχική Επικοινωνία
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ SERVICE ΣΥΣΚΕΥΩΝ MIELE 25 ΧΡΟΝΙΑ (1991-2016)
Όροι χρήσης
 
Γενικά
Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του Δικτυακού μας τόπου οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν επισκεφθεί τις σελίδες του ή πριν κάνει χρήση των υπηρεσιών μας. Σε περίπτωση διαφωνίας του με τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών, οφείλει να μην κάνει χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών. Διαφορετικά, τεκμαίρεται ότι ο επισκέπτης / χρήστης αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους και συναινεί στην εφαρμογή τους. Όλοι οι όροι χρήσης που αναφέρονται στη συνέχεια, έχουν εφαρμογή σε όλες τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του δικτυακού μας τόπου. Ο δικτυακός τόπος Karampelas-service.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις οποιαδήποτε χρονική στιγμή, οι δε χρήστες / επισκέπτες οφείλουν πριν από κάθε επίσκεψη ή συναλλαγή να διαβάζουν και να ελέγχουν τους όρους ή τις τυχόν τροποποιήσεις τους. Η συνέχιση της χρήσης θεωρείται ανεπιφύλακτη αποδοχών των όρων και των τυχόν τροποποιήσεών τους.
Ο δικτυακός τόπος Karampelas-service.gr δεν ευθύνεται για τυχόν θετική ή αποθετική ζημία του επισκέπτη από τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου ή και των στοιχείων που περιέχονται σε αυτόν.

Προστασία προσωπικών δεδομένων
Από την στιγμή που αποστέλλετε συμπληρωμένη την φόρμα δήλωσης βλάβης παρέχετε τη συναίνεσή σας:
1. Για τη χρήση και την επεξεργασία όλων των προσωπικών στοιχείων σας που είναι αναγκαία για την παροχή των υπηρεσιών μας καθώς και για την έκδοση των νόμιμων παραστατικών της συναλλαγής μας.
2. Για την χρήση των στοιχείων σας προκειμένου για την ενημέρωσή σας σχετικά με την δραστηριότητά μας (μέσω ταχυδρομείου, e-mail, μηνυμάτων SMS κλπ)
Σας ενημερώνουμε ότι η τήρηση των στοιχείων που μας παρέχετε διέπεται αυστηρά από τις διατάξεις του νόμου «περί προστασίας Προσωπικών δεδομένων».

Πνευματικά δικαιώματα
Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας -εικόνες, γραφικά, φωτογραφίες, σχέδια, κείμενα, διασχηματισμοί, παρεχόμενες υπηρεσίες και προϊόντα αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της επιχείρησής μας και προστατεύεται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, παραποίηση, επεξεργασία, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, ανακοίνωση, μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο μετά από προηγούμενη γραπτή άδεια του δικτυακού τόπου Karampelas-service.gr και των άλλων δικαιούχων των σχετικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, οι εικόνες, οι λογότυποι, οι διασχηματισμοί, τα εμπορικά γνωρίσματα και διακριτικά, που παρουσιάζονται στο Karampelas-service.gr σχετικά με τα προβαλλόμενα προϊόντα (ανταλλακτικά, αναλώσιμα κλπ) αποτελούν ιδιοκτησία των δικαιούχων αυτών, προστατευόμενα κατά τις ισχύουσες διατάξεις της εμπορικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Η εμφάνιση των διακριτικών στον διαδικτυακό τόπο δεν θεωρείται κατά κανένα τρόπο ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Δεσμοί (links) προς άλλα sites
Ο Δικτυακός μας τόπος δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω της ένδειξης «δεσμοί», «hyperlinks», ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν κατά την επίσκεψη / χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουμε ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και πρέπει να απευθύνεστε. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των χρηστών μας και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οιαδήποτε μορφής δέσμευση ή ευθύνη.

Αξεσουάρ - Προϊόντα φροντίδας – Απορρυπαντικά – Αναλώσιμα
Ο δικτυακός τόπος Karampelas-service.gr δεν αποτελεί ηλεκτρονικό κατάστημα. Η προβολή των αξεσουάρ - προϊόντων φροντίδας – απορρυπαντικών – αναλώσιμων είναι απλά και μόνον ενημερωτική των ειδών που πωλούνται στο κατάστημά μας (Βάκχου 17 – Βάρη).
Copyright © 2010-2023 - Όροι χρήσης